شرایط مرجوعی کالا

1. از زمان تحویل کالا توسط مشتری بیش از سه روز نگذشته باشد

2. بسته بندی کالا شامل کارتن , کاور , تگ ها , برچسب ها و ... کاملا سالم و بدون ایراد باشند , در صورتی که بسته بندی محصول آسیب دیده باشد , مرجوعی به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد

3. محصول سالم و بدون ایراد به انبار کوه مارکت تحویل داده شود , در صورتی که محصول ارسالی در بسته بندی نامناسب و بدون کارتن و ... به انبار کوه مارکت وارد گردد و خود محصول و یا کارتن آن آسیب دیده باشد , مرجوعی پذیرفته نخواهد شد

4. در صورت تعویض محصولاتی که دارای سایز بندی هستند هزینه ارسال مجدد از سمت کوه مارکت به مشتری رایگان بوده و هزینه ارسال محصول از سمت مشتری به انبار کوه مارکت بر عهده مشتری می باشد

5. در صورت تعویض محصولی که به دلیل پسند نکردن مشتری انجام می شود هزینه ارسال از سمت مشتری به انبار کوه مارکت و بالعکس بر عهده مشتری می باشد

6. در صورت مرجوعی کالا به هر دلیل و عودت وجه , هزینه ارسال از کوه مارکت به مشتری و بالعکس بر عهده مشتری بوده و از مبلغ کالا کسر خواهد گردید